تاسیس پایگاه اینترنتی مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (exbiz.org)

صفحه ای از مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران

پروژه مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران ، پروژه ای دانشگاهی ، علمی و  صنعتی ، با هدف دسترسی راحت  و هوشمند تر به اطلاعات نمایشگاهی و تجاری مرتبط با صنعت نمایشگاهی میهن عزیزمان است . در این پروژه سعی شده که توانایی انتخاب هدف و بازار هدف برای بازدید کننده بوجود آید و امیدواریم که در دراز مدت با همکاری مدیران فهیم و هوشمند این صنعت ، توانایی عرضه تمامی خدمات مد نظر را به دست آوریم . لازم است از کلیه عزیزانی که در طی این مدت با همکاریها و دلسوزیهای خود ما را در این روند یاری نموده اند ، متواضعانه کمال تشکر و امتنان را ابراز داریم .